Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Nelešovice: podrobné informace

Obec: Nelešovice
Okres: Přerov
Kód části obce: 102831
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 81 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit