Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Nové Kopisty: podrobné informace

Obec: Terezín
Okres: Litoměřice
Kód části obce: 106330
Pořadové číslo v rámci obce: 02

Počet ulic: 3 Zobrazit
Počet objektů: 192 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 3 Zobrazit