Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Hejčín: podrobné informace

Obec: Olomouc
Okres: Olomouc
Kód části obce: 110612
Pořadové číslo v rámci obce: 04

Počet ulic: 25 Zobrazit
Počet objektů: 401 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 4 Zobrazit