Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Řepčín: podrobné informace

Obec: Olomouc
Okres: Olomouc
Kód části obce: 110949
Pořadové číslo v rámci obce: 22

Počet ulic: 19 Zobrazit
Počet objektů: 309 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 6 Zobrazit