Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Staměřice: podrobné informace

Obec: Dolní Újezd
Okres: Přerov
Kód části obce: 153494
Pořadové číslo v rámci obce: 03

Počet ulic: 0
Počet objektů: 117 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit