Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Zámrsky: podrobné informace

Obec: Zámrsky
Okres: Přerov
Kód části obce: 190977
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 0
Počet objektů: 116 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit