Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Chrudim I: podrobné informace

Obec: Chrudim
Okres: Chrudim
Kód části obce: 409880
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 13 Zobrazit
Počet objektů: 118 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit