Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Část obce Božtěšice: podrobné informace

Obec: Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Městská část: Ústí nad Labem-město
Kód části obce: 008958
Pořadové číslo v rámci obce: 01

Počet ulic: 14 Zobrazit
Počet objektů: 204 Zobrazit
Počet katastrálních území: 1 Zobrazit
Počet základních sídelních jednotek: 1 Zobrazit