Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Doubí u Liberce: podrobné informace

Obec: Liberec
Okres: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Název katastrálního území: Doubí u Liberce
Kód katastrálního území: 631086
Výměra: 337,2761 ha