Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Hojná Voda: podrobné informace

Obec: Horní Stropnice
Okres: České Budějovice

Název katastrálního území: Hojná Voda
Kód katastrálního území: 644188
Výměra: 352,8447 ha