Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Koválovice u Tištína: podrobné informace

Obec: Koválovice-Osíčany
Okres: Prostějov

Název katastrálního území: Koválovice u Tištína
Kód katastrálního území: 671291
Výměra: 228,3371 ha