Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Krásná Studánka: podrobné informace

Obec: Liberec
Okres: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Název katastrálního území: Krásná Studánka
Kód katastrálního území: 673641
Výměra: 587,3535 ha