Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Neškaredice: podrobné informace

Obec: Kutná Hora
Okres: Kutná Hora

Název katastrálního území: Neškaredice
Kód katastrálního území: 677922
Výměra: 459,6463 ha