Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Dolní Falknov: podrobné informace

Obec: Kytlice
Okres: Děčín

Název katastrálního území: Dolní Falknov
Kód katastrálního území: 678767
Výměra: 892,0034 ha