Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Licomělice: podrobné informace

Obec: Načešice
Okres: Chrudim

Název katastrálního území: Licomělice
Kód katastrálního území: 701033
Výměra: 400,7728 ha