Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Běloves: podrobné informace

Obec: Náchod
Okres: Náchod

Název katastrálního území: Běloves
Kód katastrálního území: 701301
Výměra: 368,7018 ha