Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Kamenná Hora: podrobné informace

Obec: Nečtiny
Okres: Plzeň-sever

Název katastrálního území: Kamenná Hora
Kód katastrálního území: 701998
Výměra: 526,2385 ha