Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Plachtín: podrobné informace

Obec: Nečtiny
Okres: Plzeň-sever

Název katastrálního území: Plachtín
Kód katastrálního území: 702030
Výměra: 919,3182 ha