Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Mostov: podrobné informace

Obec: Odrava
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Mostov
Kód katastrálního území: 709042
Výměra: 348,0924 ha