Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Velká Šitboř: podrobné informace

Obec: Milíkov
Okres: Cheb

Název katastrálního území: Velká Šitboř
Kód katastrálního území: 709565
Výměra: 305,2144 ha