Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Pískov: podrobné informace

Obec: Troubelice
Okres: Olomouc

Název katastrálního území: Pískov
Kód katastrálního území: 720950
Výměra: 363,0075 ha