Logo UIR

Územně identifikační registr ČR

Katastrální území Řeheč: podrobné informace

Obec: Úlibice
Okres: Jičín

Název katastrálního území: Řeheč
Kód katastrálního území: 774154
Výměra: 164,4088 ha